Úvod - Členové - Akce+fotogalerie - Stanovy

 

Práva a povinnosti člena klubu "ČERNí JEZDCI"
člen klubu:

 • je plnoletý

 • vlastní platný řidičský průkaz skupiny do které spadá jeho motocykl

 • zná práva a povinnosti

 • platí pravidelně členské příspěvky

 • pravidelně chodí na schůze klubu

 • aktivně se podílí na činnosti klubu

 • je si roven s ostatními členy, vyjma představenstva a prezidenta

 • členové klubu si navzájem pomáhají

 • přijímání je pouze na výroční schůzi a je podmíněno čekatelstvím min. 1 rok

 • povinnosti členů klubu včetně představenstva, vyplývajících ze stanov, jsou platné po celou dobu členství

 • členství v klubu končí na vlastní žádost nebo vyloučením na rozhodnutí představenstva

 • případným vyloučením či odchodem člena klubu nevzniká nárok na majetkové či finanční vyrovnání

© 2012 MK Černí Jezdci z Dvora Králové nad Labem